Kesin Teminatın Süresi (4734- İhale Kanunu) İdareler Atlamayın Ö

2008-03-24 16:52:00

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Teminat olarak kabul edilebilecek değerler arasında Teminat Mektubunu da saymış olup uygulamada da en sık verilen teminatın “Teminat Mektubu” olduğu görülmektedir.

 

İhale Kanunu’nun “Teminat Mektupları” Başlıklı 35. Maddesinde Geçici Teminatın süresi kolayca anlaşılacak şekilde açıklanmıştır.  Geçici Teminat Mektubunun durumu açıktır ve basittir. Şartnamede ne kadar teklif geçerlilik süresi istemişsen ondan en az 30 gün daha fazla süreli bir teminat mektubu işini görecektir. Ama “Kesin Teminat” böyle değildir.

 

Kanunun 35. maddesinde “Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.” Hükmüne yer verilmiştir. İşin bitiş tarihi de dikkate alınarak idarece belirlenir. Acaba burada neden işin bitim tarihinde 1 ay sonra gibi bir ibare kullanılmamışta bu süre de dikkate alınarak idarece belirlenir denmiş.

 

İşin özelliklerine göre değişir de ondan. Mesela temizlik ihalesi ele alındığında iş birebir yapılmaktadır. Ortalık temizlenmektedir. İdare çalışanlarla temas halindedir. İşin bitim süresi geldiğinde hakediş ödenmesi meselesi basittir. Hakedişler ödenir. İş bitirilir ve Kesin teminat iade edilir. Muayene ve Kabul işlemleri kolayca yürür. Oysa büyük çaplı bir inşaat işinde bunun geçici kabulü vardır, kesin kabulü vardır ve bunlar zaman alır.

 

Bütün bu söylediklerimizin ışığında idarelerin uyuşmazlık gibi durumların olabileceğini dikkate alarak temizlik ihalesi gibi işlerde iş bitiminden en az 1-2 ay daha uzun süreli , inşaat gibi daha sıkıntılı işlerde iş bitim tarihinden en az 3-4 ay daha uzun süreli Kesin Teminat İstemeleri gerekmektedir. Zira siz işi kabul etmediğinizde , ya da işin eksiksiz olarak bitirilmediği ortaya çıktığında eğer Kesin Teminatın süresi dolmuşsa hiçbir şey alamazsınız. Bu da idare için ciddi sıkıntı oluşturabilecek bir husustur.

 

Siz siz olun Fatihi dinleyin, Şartname hazırlarken Kesin Teminatın süresini iş bitim tarihinden 2-3 ay sonrasına denk gelecek şekilde isteyin. Halk arasındaki tabirle “Eşeğinizi sağlam kazığa bağlayın” 31.12.2008 de bitecek iş için 31.12.2008 süreli kesin teminat  almak gibi bir gaflet , dalalet içinde bulunmayın.

 

 

Fatibey.. 24.03.2008 - 16:48

9865
0
0
Yorum Yaz